آخرین وضعیت تولید علم و استنادات ایرانی در سال ۲۰۱۹

آخرین وضعیت تولید علم و استنادات ایرانی در سال ۲۰۱۹

آخرین وضعیت تولید علم و استنادات ایرانی در سال ۲۰۱۹ 150 150 هلدینگ بازرگانی حمل و نقل و ترخیص کالا
آخرین وضعیت تولید علم و استنادات ایرانی در سال ۲۰۱۹

براساس آمار نظام های علمی بین المللی تعداد مقالات و استنادات به مقالات ایرانی حکایت از رشد جمهوری اسلامی ایران در ۶ سال اخیر دارد. بررسی تعداد مقالات ایرانی در نمایه نامه بین المللی اسکوپوس (Scopus) در ۶ سال اخیر نشان می‌دهد که تعداد مقالات با رشد قابل توجهی روبرو بوده اند و در عین حال بیشترین رشد در علوم پایه دیده می‌شود.

سال ۲۰۱۹ در حالی به پایان رسید که بسیاری از این آمار هنوز تکمیل نشده است و بسیاری از مقالات ممکن است در این آمار دیده نشده باشند.

تعداد مقالات ایرانی در پایگاه اسکوپوس در تمامی رشته‌ها از ۴۵ هزار و ۶۰۳ مقاله در سال ۲۰۱۴ به ۶۱ هزار و ۱۸۷ مقاله در سال ۲۰۱۹ رسیده است. در گروه علوم پایه این رشد تقریباً ۱.۵ برابر است و از حدود ۲۸ هزار مقاله در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۴۰ هزار مقاله در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

بررسی میزان تعداد مقالات ایرانی در اسکوپوس در حوزه علوم فنی و مهندسی نیز بیانگر رشدی تقریبی است. تعداد مقالات از ۱۷ هزار مقاله فنی و مهندسی در ۲۰۱۴ به تعداد ۲۴ هزار مقاله افزایش داشته است.

در علوم پزشکی نیز شاهد رشد تعداد مقالات هستیم. این رشد نشان می‌دهد که تعداد مقالات از ۱۳ هزار و ۷۸۸ مقاله در سال ۲۰۱۴ به ۱۸ هزار و ۵۳۷ مقاله رسیده است.

نکته مورد توجه در علوم مختلف این است که دانشمندان و محققان ایرانی بیشترین مقالات را در گروه علوم پایه به چاپ رسانده اند و به ترتیب بعد از آن گروه علوم فنی و مهندسی، گروه علوم پزشکی، گروه علوم کشاورزی، گروه علوم اجتماعی و گروه علوم انسانی قرار دارند.

تعداد مقالات گروه علوم کشاورزی در ۶ سال اخیر با رشد چندانی مواجه نبوده اند اما تعداد مقالات گروه علوم اجتماعی در این مدت رشدی دو برابری را تجربه کرده است و از تعداد ۲ هزار و ۱۶۷ مقاله در سال ۲۰۱۴ به تعداد ۵ هزار و ۴۰ مقاله در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

اما تولید علم تنها به چاپ و انتشار مقاله محدود نمی‌شود و مهم‌تر از تولید مقاله، استناد به آن است که به عنوان یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مقالات مورد توجه است. استناد چراغی است که نشان می‌دهد چقدر یک تولید علمی توانسته است در گستره موضوعی خود مورد توجه و مؤثر باشد.

نکته‌ای که در مورد بررسی تعداد استنادات مقالات باید به آن توجه کرد این است که هرچه از زمان انتشار یک مقاله گذشته باشد، تعداد استنادات بیشتری دریافت می‌کند و مقالاتی با عمر یک ساله و چند ماهه ممکن است هنوز به طور کامل از سوی سایر محققان دیده نشده باشند.

بر همین اساس تعداد استنادات به مقالات محققان ایرانی نیز که در اسکوپوس نمایه شده اند نشان می‌دهد که علوم پایه در صدر قرار دارد و علوم انسانی کمترین میزان استنادات را به خود اختصاص داده است.

از همین رو با توجه به اینکه چندی است از پایان سال ۲۰۱۹ می‌گذرد آمار استنادات و تولید علم سال ۲۰۱۹ تکمیل نشده است و پس از گذشت چند ماه از ۲۰۱۹ مشخص می‌شود.

جدول میزان تعداد استنادات اسکوپوس در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹

میزان استنادات علوم پایه در سال ۲۰۱۴ به میزان ۳۳۵ هزار و ۶۶۳ استناد است که بیشترین میزان استناد را در بین گروه‌های علمی در اختیار دارد. گروه علوم فنی و مهندسی پس از علوم پایه بیشترین استناد را به خودش اختصاص داده است و به همین ترتیب علوم پزشکی، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی در رده‌های بعدی قرار دارند.

میزان استنادات در گروه علوم انسانی نیز با توجه به تعداد تولید علم از سایر علوم پایین‌تر است.

محققان ایرانی در سال‌های اخیر در زمینه مقالات مؤثر دنیا نقش پر رنگی داشته اند. هرساله شرکت کلاریویت آنالتیکز (ISI) به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا (Highly Cited Researchers) می‌پردازد.

بر اساس فهرستی که شرکت کلاریویت آنالتیکز (ISI) به مناسبت پایان سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است فقط یک محقق از هر هزار نفر محقق به عنوان محقق بسیار استناد شده ۲۰۱۹ معرفی شده اند که از این تعداد ۲۴ نفر برنده جایزه نوبل هستند که سه نفر از آنها در سال ۲۰۱۹ جایزه نوبل دریافت کردند.

کلاریویت آنالتیکز (ISI) فهرست دانشمندان یک درصد برتر سال ۲۰۰۱ و همچنین فهرست این گروه از دانشمندان در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ را منتشر کرده است.

بر اساس فهرست سال ۲۰۰۱ تعدادی از محققان ایرانی الاصل در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار دارند اما تنها محقق ایرانی از دانشگاه‌های ایران جواد صالحی (علوم کامپیوتر) عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و استاد تمام این دانشگاه است.

در جدول زیر آمار بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ را مشاهده می‌کنید:

جدول فهرست دانشمندان یک درصد برتر ایرانی بر اساس گزارش ۲۰۱۹ کلاریویت آنالتیکز (ISI) (بدون ترتیب)

سال ۲۰۱۴
ردیفنام محققرشته / موضوعدانشگاه
۱داوود دومیری گنجیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / همکاری با دانشگاه مازندارن
۲سعید عباس بندیریاضیاتدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) / همکاری با دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
۳حسنعلی زمانیمهندسیدانشگاه آزاد اسلامی
۴مجید عشقی گرجیریاضیاتدانشگاه سمنان
۵فرنوش فریدبدمهندسیدانشگاه تهران / همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶محمدرضا گنجعلیمهندسیدانشگاه تهران
۷پرویز نوروزیمهندسیدانشگاه تهران
۸سیاوش ریاحیمهندسیدانشگاه تهران
۹مهراورنگ قائدیمهندسیدانشگاه یاسوج
۱۰مهدی دهقانمهندسی و ریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
سال ۲۰۱۵
ردیفنام محققرشته / موضوعدانشگاه
۱مهدی دهقانمهندسی و ریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲داوود دومیری گنجیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳مهراورنگ قائدیمهندسیدانشگاه یاسوج
۴سعید عباس بندیریاضیاتدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۵مجید عشقی گرجیریاضیاتدانشگاه سمنان
سال ۲۰۱۶
ردیفنام محققرشته / موضوعدانشگاه
۱مهدی دهقانمهندسی و ریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
۲داوود دومیری گنجیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳طاهر نیکناممهندسیدانشگاه صنعتی شیراز
۴محسن شیخ الاسلامیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۵سعید عباس بندیریاضیاتدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۶شهرام رضاپورریاضیاتدانشگاه شهید مدنی آذربایجان / همکاری با دانشگاه چینی تایوان
سال ۲۰۱۷
ردیفنام محققرشته / موضوعدانشگاه
۱علی کاوهعلوم کامپیوتردانشگاه علم و صنعت ایران
۲مهدی دهقانمهندسی و ریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
۳داوود دومیری گنجیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۴مفید گرجی بندپیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۵طاهر نیکناممهندسیدانشگاه صنعتی شیراز
۶محسن شیخ الاسلامیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۷شهرام رضاپورریاضیاتدانشگاه شهید مدنی آذربایجان / همکاری با دانشگاه چینی تایوان

ادامه جدول فهرست دانشمندان یک درصد برتر ایرانی بر اساس گزارش ۲۰۱۹ کلاریویت آنالتیکز (ISI) (بدون ترتیب)

سال ۲۰۱۸
ردیفنام محققرشته / موضوعدانشگاه
۱سیدفاضل نبویعلوم طبیعیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم
۲سیدمحمد نبویعلوم طبیعیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم
۳مسعود رضاییعلوم طبیعیدانشگاه تربیت مدرس
۴امید اخوانشیمیدانشگاه صنعتی شریف
۵سعید عباس بندیچند رشته‌ایدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
۶سیدمهدی جعفریچند رشته‌ایدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۷حسن کریمی ملهچند رشته‌ایدانشگاه صنعتی قوچان
۸مرتضی محمودیچند رشته‌ایدانشگاه علوم پزشکی تهران
۹محمد ولی پورچند رشته‌ایدانشگاه آزاد اسلامی
۱۰داوود دومیری گنجیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۱مهراورنگ قائدیمهندسیدانشگاه یاسوج
۱۲مفید گرجی بندپیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۳امید ماهیانمهندسیدانشگاه فردوسی مشهد / همکاری با دانشگاه ژیان ژیاتونگ چین و دانشگاه صنعتی بوداپست مجارستان
۱۴طاهر نیکناممهندسیدانشگاه صنعتی شیراز
۱۵محسن شیخ الاسلامیمهندسیدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۶مهدی دهقانریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
سال ۲۰۱۹
ردیفنام محققرشته / موضوعدانشگاه
۱سیدمهدی جعفریعلوم طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۲حسن کریمی ملهعلوم طبیعیدانشگاه صنعتی قوچان / همکاری با دانشگاه صنعتی و فناوری چین
۳مسعود رضاییعلوم طبیعیدانشگاه تربیت مدرس
۴مصطفی اسلامیچند رشته‌ایدانشگاه مازندران
۵محمدرضا گنجعلیمهندسیدانشگاه تهران / همکاری با دانشگاه صنعتی و فناوری چین
۶محمد میرزازادهچند رشته‌ایدانشگاه گیلان
۷حمیدرضا پورقاسمیچند رشته‌ایدانشگاه شیراز
۸آرش کریم پورمهندسیدانشگاه آزاد اسلامی
۹امید ماهیانمهندسیدانشگاه صنعتی قوچان / همکاری با دانشگاه ژیان ژیاتونگ چین و دانشگاه صنعتی بوداپست مجارستان
۱۰مهدی دهقانریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۱سجاد جعفریریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۲ژولین کلینتون اسپروتریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر / همکاری با دانشگاه ویسکانسین مدیسون آمریکا

                  درباره هلدینگ گلدن رود گروه هلدینگ گلدن رود بعنوان یک سازمان جهانی و با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان خود با استفاده از مدیریت مبتنی بر احترام به انسانها در سال 1390 در ایران تاسیس شد. این هلدینگ هم اکنون در زمینه های متنوعی همچون خرید خارجی- ترانسفر مالی- حمل و نقل بین الملل- ترخیص گمرکی کالا- صادرات و واردات- تجهیزات پزشکی و تحقیق و توسعه بازار ، با تعداد زیادی از همکاران هلدینگ در بیش از 15 کشور جهان فعال می باشد. با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و همچنین نو آوریهای گسترده در خدمات متنوع، هلدینگ گلدن رود از برترین شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرگانی و حمل و ترخیص می باشد. امروزه کلـیـه کارخانه ها، تولیـدی ها، واردکنندگان و صادرکنندگان با توجـه به حـجـم گسترده و بالایی که در رابطه با بخش بازرگانی خارجی دارند ترجیح میدهند که امور خرید و حمل و گمرکی خود را به سازمانهای مستقل واگذار نمایند که گروه هولدینگ گلدن رود با داشتن کادری مجرب و قوی در انجام تشریفات گمرکی از گمرکات شهید رجایی, بوشهر و شهید باهنر بندر عباس و شهریار تهران و فرودگاه امام خمینی(ره) و سایر گمرکات در امور ترخیص ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه ، قطعات ماشین آلات کارخانجات، قطعات و لوازم نیروگاهها، اقلام و تجهیزات شبکه و کامپیوتر و مخابراتی، قطعات انواع خودروهای سواری و کامیون، پی وی سی ، لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، خط تولید كارخانه ، ماشین آلات چاپ ، ابزارآلات ، جي پي اس ،تخم ماهي پرورشی ،لوازم منزل و آشپزخانه ، كاغذ، دستگاه های ابزار دقیق و سایر نیازهای کشور فعال بوده و نیازهای مشتریان خود را با صداقت و حفظ حقوق مشتریان در سریعترین زمان با ارزانترین قیمت کارگزاری نموده و با این هدف جدید ترین قوانین و روشها و متد روز دنیا را فراگرفته ایم . نشانی دفتر مرکزی : تهران- فلکه دوم صادقیه- نرسیده به مرزداران- برج نگین رضا- طبقه 18 جنوبی واحد 1804 تلفن: 44051434-44051460
مشاوره فوری حمل و ترخیص