ردیابی رسانه های اجتماعی متعدد برای پیش بینی رویدادها در بازار سهام

ردیابی رسانه های اجتماعی متعدد برای پیش بینی رویدادها در بازار سهام

ردیابی رسانه های اجتماعی متعدد برای پیش بینی رویدادها در بازار سهام 150 150 هلدینگ بازرگانی حمل و نقل و ترخیص کالا

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱٫ مقدمه
پیش بینی های مربوط به بازار مالی به دلیل نوسانات ذاتی خودش پیچیده شده است. دستیابی به سیگنال های این نوسان ارائه برآوردهای مناسب درباره «نوسانات قیمت بازار» اولین علاقمندی اقتصاددانان می باشد. این مسئله موجب علاقمندی شگرف محققان در رشته های گوناگونی همچون اقتصادیات، آمار و علم اطلاعات شده است. بر این اساس این امر منجر به طیف وسیعی از روش ها با هدف مدلسازی بازارهای سهام می شود [۱۱، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۳].
در بیشتر رویکردهای قدیمی، محققان بازار سهام را با سوابق تاریخی قیمت ها مشخص می کنند و امضاهائی را پیدا می کنند که نشان دهنده ی افزایش یا کاهش قیمت ها بر اساس این سری های زمانی تاریخی است. با اینحال، این روش های سری زمانی مالی در کل از شاخص های انسانی، مانند واکنش عمومی نا آگاه است و اغلب تمایل به دقت آنها در پیش بینی تغییرات ناگهانی، بزرگ در ارزش بازار یافت شده است [۴]. به تازگی، با رشد فراگیر رسانه اجتماعی [۶، ۱۴] که به افراد اجازه می دهد تا به آسانی احساسات خودشان را بیان کنند [۲۱]، دیدگاه ها و نگرانی ها، کاوش زمان واقعی این عوامل امکانپذیر می شود. علاوه بر این، اکنون جنبه های مختلف احساسات عمومی را می توان با آنالیز شبکه های اجتماعی متعدد استخراج نمود. در این مقاله، داده های روند جستجوی جهانی از گوگل، مقالات آرشیو اخبار از اخبار بلومبرگ و توئیت های مرتبط از توئیتر را جمع آوری و آنالیز می کنیم. با استفاده از روش های بدون ناظر، ویژگی های را از این منابع موجود در دسترس عموم استخراج می کنیم. به کمک این ویژگی ها، مجموعه ای از آزمایش ها را طراحی می کنیم تا ارتباط و همبستگی های میان رفتار انسان و نوسانات بازار در بازارهای آمریکای جنوبی را بررسی کنیم. با این آنالیز، مدل هایی را ارائه می کنیم که تغییرات بزرگ (رخدادها) در ارزش بازار را با استفاده از مهمترین عوامل استخراج کننده اطلاعات پیش بینی می کند. بطور خاص، با توجه به این سه منبع داده در روز d و قیمت های تاریخی سهام برای یک بازار، مدل های ارائه شده خودمان در تلاش است تا ارزش بازار سهام را در حداقل روز d + 1 پیش بینی کند.
مشارکت یا تسهیمات مهم این مقاله عبارت است از:
– یک آنالیز از روندهای جستجوی گوگل، اخبار بلومبرگ و توئیتر را ارائه می کنیم تا اطلاعات در مورد روندهای بازار را جمع آوری کنیم و این روندهای رسانه اجتماعی را تعیین کمیت کنیم.
– ویژگی های burst از توئیتر را شناسایی می کنیم و این ویژگی ها را در رخدادهای burst گروه بندی می کنیم. همچنین همبستگی های این رخدادهای ترتیبی یا پشت سر هم را با روندها بازار بررسی میکنیم و پیدا می کنیم.
– مدل دلتا نایو بیز را به منظور پیش بینی نوسانات بازار مالی با استفاده از منابع متعدد رسانه اجتماعی ارائه می-کنیم. اگرچه تلاش های قبلی در بررسی ترکیبات منابع برای کاربردهای مربوط به دارایی یا مالیه وجود دارد [۱۲، ۱۹]، با اینحال بیشتر آثار بر روی بررسی مجموعه داده ها متمرکز است. در این راستا، با توجه به بهترین دانش خودمان، اثر ما در وهله اول نه تنها برای محاسبه منابع است بلکه مدل های پیش بینی را ارائه می کند که منابع متعدد را مورد استفاده قرار می دهد.
– در نهایت، یافته های خودمان را درباره همبستگی متقابل بین شاخص های بازار استخراج شده از منابع متعدد رسانه-های اجتماعی ارائه می کنیم و اطلاعات حاصله از هر منبع داده را بطور گسترده آنالیز می کنیم.

۲٫ اثر مرتبط
در این بخش چندین اثر مربوط به زمینه های آنالیز سری های زمانی مالی، مدلسازی بازارهای مالی و استخراج ویژگی ها از جریانات آنلاین داده ها را بررسی می کنیم.
آنالیز مالی سری های زمانی. آنالیز سری های زمانی مالی یکی از محبوب ترین رویکردها در مدلسازی بازار بوده است. مدل های ناهمسان شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) [5] در حوزه مالی از دهه ۱۹۸۰ بطور وسیع به کار گرفته می شود. الگوریتم های خوشه بندی به منظور تشریح مجدد سری های زمانی [۱۱] و شناسایی سهام موقت همبسته مورد استفاده قرار می گیرد [۱]، روش هایی هستند که در پردازش داده های خودمان استفاده می-کنیم. به تازگی، [۱۷] طول تلفات اطلاعات بعنوان یک شاخص پیشرو در اندازه گیری بی ثباتی یا ناپایداری جهانی ارائه می شود.
همبستگی با رسانه اجتماعی. با شیوع و توسعه اخیر پلتفرم های داده بزرگ [۲۵، ۲۴]، اتخاذ وظائف داده کاوی در شبکه های اجتماعی آنلاین تولید نتایج حالت هنر را نشان می دهد. آنجا تعدادی از آنالیزهای اکتشافی مربوط به رسانه اجتماعی با بازارهای سهام وجود دارد. [۱۶] یک همبستگی بین حجم معاملات شرکت های برتر و حجم جستجوی گوگل از این اسامی شرکت ها را پیدا می کند. [۱۲] همبستگی یا ارتباط بین حجم پرس وجوی جستجو و میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) را بررسی می کند و حجم بالاتری از جستجوی اصطلاحات مالی مشخص را پیدا می کند که قیمت های پائین تر DJIA را نشان می دهد. علاوه بر این، [۱۵] در می یابد که راهبردهای تجاری مبتنی بر حجم ۹۸ کلمه کلیدی از جستجوی گوگل ترندز سرمایه گذاری تصادفی را با توجه به کل گردش مالی انجام می دهد. به تازگی، [۱۳] «تحرکات مشترک» بین قیمت های سهام و مقالات خبری برای پیشبینی بازار سهم را مطالعه می کند. [۴] عواطف عمومی از توئیتر را محاسبه می کند و در می یابد که منحنی احساس و عاطفه «آرام» دارای یک همبستگی بسیار قدرتمند با ارزش های میانگین صنعتی داو جونز است. [۲۰] استدلال بر این دارد که تعدادی از اجزای متصل در یک زیر نمودار محدود در نمودارهای زمان محدود دارای همبستگی بالا با حجم معامله شده دارد. در این مقاله، تحقیقی را ایجاد می کنیم که حاکی از این است که جمع آوری حجم جستجو و تغییرات ناگهانی در احساسات در بین شبکه های اجتماعی با عملکرد مالی بازار توسط ترکیب این عوامل در یک چارچوب پیش بین شده متحد مرتبط است.
فیوژن ویژگی با توجه به روش های فیوژن، [۱۰] رویکرد محبوب فیلتر کالمن برای مسائل پیش بینی و فیلترینگ خطی را ارائه می کند که حسگرهای ترتیبی متعدد را اندازه گیری می کند تا حالات دینامیکی سیستم را برآورد کند. طبقه بندی کننده بیز نایو بعنوان مدل موثری شناخته می شود که برچسب های کلاس برای ویژگی های چند بعدی مبتنی بر حداکثر احتمالات خلفی یا پسین را برآورد می کند. مدل های مارکوف پنهان بطور موفقیت آمیزی برای تشخیص الگوی زمانی در مناطقی همچون تصاویر ترتیبی به کار می رود [۲۷]. در آزمایش خودمان، مدل کلاسیک نایو بیز را، برای فیوژن ویژگی و پیش بینی مالیه استفاده و اصلاح می کنیم.

                  درباره هلدینگ گلدن رود گروه هلدینگ گلدن رود بعنوان یک سازمان جهانی و با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان خود با استفاده از مدیریت مبتنی بر احترام به انسانها در سال 1390 در ایران تاسیس شد. این هلدینگ هم اکنون در زمینه های متنوعی همچون خرید خارجی- ترانسفر مالی- حمل و نقل بین الملل- ترخیص گمرکی کالا- صادرات و واردات- تجهیزات پزشکی و تحقیق و توسعه بازار ، با تعداد زیادی از همکاران هلدینگ در بیش از 15 کشور جهان فعال می باشد. با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و همچنین نو آوریهای گسترده در خدمات متنوع، هلدینگ گلدن رود از برترین شرکتهای فعال در زمینه خدمات بازرگانی و حمل و ترخیص می باشد. امروزه کلـیـه کارخانه ها، تولیـدی ها، واردکنندگان و صادرکنندگان با توجـه به حـجـم گسترده و بالایی که در رابطه با بخش بازرگانی خارجی دارند ترجیح میدهند که امور خرید و حمل و گمرکی خود را به سازمانهای مستقل واگذار نمایند که گروه هولدینگ گلدن رود با داشتن کادری مجرب و قوی در انجام تشریفات گمرکی از گمرکات شهید رجایی, بوشهر و شهید باهنر بندر عباس و شهریار تهران و فرودگاه امام خمینی(ره) و سایر گمرکات در امور ترخیص ماشین آلات صنعتی، مواد اولیه ، قطعات ماشین آلات کارخانجات، قطعات و لوازم نیروگاهها، اقلام و تجهیزات شبکه و کامپیوتر و مخابراتی، قطعات انواع خودروهای سواری و کامیون، پی وی سی ، لوازم و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، خط تولید كارخانه ، ماشین آلات چاپ ، ابزارآلات ، جي پي اس ،تخم ماهي پرورشی ،لوازم منزل و آشپزخانه ، كاغذ، دستگاه های ابزار دقیق و سایر نیازهای کشور فعال بوده و نیازهای مشتریان خود را با صداقت و حفظ حقوق مشتریان در سریعترین زمان با ارزانترین قیمت کارگزاری نموده و با این هدف جدید ترین قوانین و روشها و متد روز دنیا را فراگرفته ایم . نشانی دفتر مرکزی : تهران- فلکه دوم صادقیه- نرسیده به مرزداران- برج نگین رضا- طبقه 18 جنوبی واحد 1804 تلفن: 44051434-44051460
مشاوره فوری حمل و ترخیص